20191215 - familiemis

Op zondag 15/12/2019 was er in de Corneliusparochie een familiemis met de medewerking van de leerlingen van het 3de en 4de  leerjaar en hun families.

De derde adventszondag gaat over vreugde en over dankbaarheid, over solidariteit in al zijn vormen.

Dankbaarheid omdat de Welzijnszorgcampagne die – al 50 jaar - een vaste waarde is in de aanloop naar Kerstmis en daardoor onze aandacht voor mensen in armoede niet laat verslappen. Iedereen heeft recht op menselijke waardigheid, hartelijke solidariteit en verbondenheid. Want iedereen wil meetellen, niemand wil over het hoofd gezien worden.