Onze Troeven

Zachte landing peutertjes

De peutertjes mogen door de ouders naar de klasjes gebracht worden.

Slaapklas

De kleinsten kunnen een dutje doen na het middageten.

Eilandjes

Gangen, eetzalen, speelplaatsen opgedeeld per leeftijdsgroep.

Vlinderleerkracht

Pestactieplan : bij ons geen loze beloftes !

Techniek

Vakleerkrachten techniek.

Buitenklas

Zuurstof opdoen voor betere concentratie.

Schoollied

Muziek verbindt !

Let's go digital

Digiborden, beamers, computerklas, ... dankzij de ouderraad !

Nieuws