Inschrijven


Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Bij de inschrijving dient een officieel identiteitsdocument (het trouwboekje, het geboortebewijs, ISI+-kaart, Kids ID, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,…) voorgelegd te worden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden ten vroegste op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.
Pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.
Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • eerste schooldag van september
  • eerste schooldag na de herfstvakantie
  • eerste schooldag na de kerstvakantie
  • eerste schooldag van februari
  • eerste schooldag na de krokusvakantie
  • eerste schooldag na de paasvakantie
  • eerste schooldag na Hemelvaartsdag

 

 

 

 

Bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar (binnen basisschool Emmaüs) opteert het schoolbestuur ervoor om geen formele inschrijving meer te vragen.

Kinderen die al ingeschreven waren als kleuter zijn dus automatisch ingeschreven als leerling in het eerste leerjaar.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er in samenspraak met en goedkeuring door de directie eventueel aanpassingen gebeuren.

Wil u graag een rondleiding doorheen onze school, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch, maar ook via het onderstaande inschrijvingsformulier. Wij nemen snel contact met u op. Heb je nog nooit een e-mailbericht ontvangen van ons dan is het mogelijk dat het antwoord terecht komt in uw spambox.