Onze troeven

                  

Voor het eerst naar school… Voor een peuter van 2,5 jaar en voor de ouders een nieuwe stap. Overdag niet meer naar de kinderopvang of niet meer thuis.
Wij willen als school deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen door voor onze peuters een ‘zachte landing’ in te bouwen.

Bij de start van een schooldag brengen de (groot)ouders of de begeleiders van de Buitenschoolse Kinderopvang de peuters rechtstreeks naar de klas.
Hun juf wacht hen daar op en kan hen op die manier individueel verwelkomen en exclusieve aandacht geven terwijl de andere peuters vrij aan het spelen zijn.
De zachte landing biedt ook de kans om als ouder een persoonlijk gesprekje te hebben met de juf.
Peuters krijgen de tijd om rustig afscheid te nemen en te wennen aan de klasomgeving

Het afscheid nemen valt zo minder zwaar.

Ook voor de kleuters en kinderen van de de lagere school werken we met 'zachte landing'.

Kinderen hoeven niet op de speelplaats te wachten tot een belsignaal hen naar binnen roept.  

Mama, papa, de begeleider van de BKO ... nemen afscheid aan de schoolpoort. De kinderen gaan zelfstandig naar de klas.

Om 08:15 uur gaat de klasdeur open en wordt ieder kind individueel verwelkomd door de juf! Zo kan het kind in een veilige en geborgen sfeer aan de schooldag beginnen. 

Als om 08:30 uur iedereen de klas binnen is, kunnen we er invliegen!

                

 

 

 

      
Sssstttt... hier slapen wij!

Voor een jong kind is de start in de peuterklas een grote ervaring. De hele dag door ontdekken, experimenteren, spelen en bewegen kan voor peuters erg vermoeiend zijn. Wij bieden voor deze kinderen een oplossing.
Om hun batterijtjes weer op te laden, krijgen ze de kans om in de slaapklas even te rusten, te slapen. Hier kunnen ze alle indrukken in alle rust verwerken.
Zo schenken wij ook geborgenheid en wordt de overstap van thuis naar school ook minder groot.

Onze slaapklas is een aparte, ruime en verduisterde ruimte, weg van de andere spelende kinderen. Elk kind heeft zijn bedje met een apart mandje met daarin een knuffeltje en eventueel luiers en een tutje. Dankzij de ouderraad konden we alle bedjes van nieuwe dekentjes voorzien!
Rond 12u15 vertrekt juf Evelien die ook de peuters in de eetzaal helpt, met de allerjongsten die nood hebben aan een middagdutje richting slaapklas. Om alle kindjes tijdig in bed te krijgen, steken enkele leerlingen van de 3e graad een handje toe. Tot iets voor 14 uur houdt slaapjuf Evelien toezicht om alle slapertjes daarna op een rustige manier wakker te maken. Daarna begeleidt ze alle peuters naar onze peuterklasjes zodat ze daar kunnen aansluiten bij de vriendjes van de klas en de rest van de klasactiviteiten.

Uiteraard is onze slaapklas geen verplichting want niet alle peuters hebben hier nood aan. Zij die wakker blijven, nemen gewoon deel aan het klasgebeuren samen met hun juf. Het al dan niet naar de slaapklas gaan, wordt besproken met de ouders.

Wij bieden als school deze kans aan omdat een uitgerust kind immers een blij kind is.

   

 

   

Een grote school zijn, heeft vele voordelen.  Veel leerlingen betekent veel lestijden waardoor we flexibel die lestijden kunnen inrichten en ze zo optimaal mogelijk kunnen aanwenden in functie van de kinderen !


Zo kunnen wij ervoor kiezen om binnen onze school tal van EILANDJES in te richten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee bedoelen we dat de klassen met dezelfde leeftijdsgroep zo veel mogelijk gegroepeerd zijn. Die eilandjes bieden de nodige GEBORGENHEID en VERBONDENHEID.

Tevens zorgen wij er voor dat elke leeftijdsgroep voldoende ZORG, begeleiding en UITDAGING is zowel voor de kinderen als voor onze leerkrachten die opgeleid werden om te werken in ZELFSTURENDE TEAMS.

Bij het organiseren van onze klassen opteren we om in onze kleuterschool te werken met MENGGROEPEN voor de 1e en 2e kleuterklas. Voor de peuters en 3e kleuterklas kiezen we voor 'traditionele' klassen.


In onze lagere school stellen we de KLASGROEPEN samen volgens leeftijd. Voor bepaalde vakonderdelen (bv. lezen, spellen, bewerkingen, enz.) wordt er in NIVEAUGROEPEN gewerkt.

Om zich voldoende te kunnen ontspannen tijdens de pauzes, spelen de kinderen ook volgens leeftijdsgroep op VERSCHILLENDE SPEELPLAATSEN met aangepaste speeltoestellen en spelmaterialen.

Kinderen die over de middag op school blijven eten, doen dit in meerdere EETZALEN elk met vaste begeleiders. Zo is er een eetzaal voor de jongste kleuters (peuters en 1e kleuters), één voor de oudste kleuters (2e en 3e kleuter), een ruimte voor de kinderen van de 1e graad en uiteraard ook voor de kinderen van de 2e graad en 3e graad.

Door gebruik te maken van verschillende SPORTZALEN, kunnen wij een heel gevarieerd aanbod aanbieden op vlak van beweging aan onze kinderen.  Er zijn op school een kleutergymzaal en een gymzaal voor de onderbouw van de lagere school.  Voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar huren we een zaal in het sportpark. 

In onze school zijn er dus heel wat EILANDJES op kindermaat zodat iedereen er zich thuis voelt.

   

 

 

   

De vlinderleerkracht - juf Fien -  heeft extra aandacht voor die kinderen die zich even niet zo goed in hun vel voelen, die nieuw zijn en niet meteen aansluiting vinden, die in hun gedrag of resultaten tonen dat ze het moeilijk hebben, die door een moeilijke periode gaan, ... Voor alle kinderen, heel klein tot (bijna) groot, werken we aan het emotioneel welbevinden en sociale vaardigheden zodat elk kind zich goed kan voelen op school. Want goed leren kan niet zonder zich goed te voelen!

Aan de hand van een gezelschapsspel, gesprek, kringmoment in de klas, overleg met ouders en leerkracht, ... zoeken we naar een manier om de kinderen sterker te maken, nu en later.

We geven het pesten geen kans door het creëren van een warme en open sfeer. Loopt het toch eens fout, dan pakken we dat - in samenwerking met de kinderen zelf, ouders en leerkracht - zo snel mogelijk aan volgens de stappen die beschreven staan in het anti-pestbeleid van de school.

   

 

 

      

Onze school organiseert in alle klassen technieklessen.  

Techniek geven, waarom is dat belangrijk?
De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

-Kinderen groeien op in een wereld vol techniek.
-Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen. 

Brede ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. Techniek levert daar een mooie bijdrage aan. Een harmonische ontwikkeling richt zich niet alleen op kennis overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. Niet alleen verbaal en abstract leren, maar ook praktisch en concreet leren.

Onze school organiseert in alle klassen technieklessen.  In de lagere school worden de lessen gegeven door techniekleerkrachten.

 

Technieklessen bereiden onze kinderen voor op de toekomst !

 

   

Onze leerkrachten gingen aan de slag om een nieuw schoollied te maken. 

Het resultaat kan je hier terugvinden!

 

 

In alle klassen gebruiken de kinderen een iPad tijdens allerhande activiteiten en lessen.

Zowel onze kleuters, als onze kinderen van de lagere school gaan hiermee regelmatig aan de slag. 

Dankzij de vele acties van de ouderraad en natuurlijk de steun van alle ouders bij die acties konden we alle klassen van de lagere school voorzien van een digitaal bord, digitale beamer of Apple TV. De mogelijkheden zijn ongelooflijk.

Met de middelen van de digisprong, werden nog extra iPads aangekocht. Zo konden we de klassen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar voorzien van extra toestellen die vast in de klas blijven.

Door het integreren van eigentijdse leermiddelen bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het secundair onderwijs en de hedendaagse maatschappij.

Voor communicatie met ouders maken we gebruik van Smartschool. Ook de planning van de oudercontacten, foto's van de klaswerking e.d. worden via dit platform gedeeld.