Onze partners

   

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze.

 

Adres: Kattestraat 22
9800 Deinze
Tel.: 09 381 06 80
Algemeen mailadres: info@vrijclbdeinze.be

 

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn terug te vinden op onze website www.vclbdeinze.be

Het CLB is open:
Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat.
Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een ander moment.
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan daarover de nodige informatie geven).

 

Het CLB is gesloten:
van 15/07 t.e.m. 15/08,
tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen),
tijdens de paasvakantie.

 

 

In elke klas vanaf het derde leerjaar wordt in het begin van het schooljaar een vertegenwoordiger gekozen in overleg met de hele klasgroep.

Deze ‘afgevaardigde’ zal de ideeën, de verwachtingen, de bedenkingen in naam van zijn klas voorleggen, verdedigen, uitwerken. Als 'medewerkers' nemen ze een stukje medeverantwoordelijkheid op voor de goede werking van de school.  Ze organiseren leuke activiteiten (wieltjesweek, carnaval, nieuwjaarsreceptie,…) , bespreken samen struikelblokken en vernieuwingen op school, stellen nieuwe ideeën voor,...

Ze komen regelmatig samen in een overleglokaal waar ze met de verantwoordelijken verschillende thema’s vrij en ongedwongen bespreken. 

 

De oprichting van de ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.


Alle ouders zijn steeds uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.

 

Contact: ouderraad.emmaus@gmail.com

 

De ouderraad heeft zijn eigen website : http://ouderraademmaus.be/ 

Je kunt hen ook vinden op Facebook.

 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Samenstelling voor de periode 01/04/2017 t.e.m. 31/03/2021 :


Voorzitter : Els Goorman


Secretaris : Sofie De Bruyne


Personeelsgeleding
o De Vlieger Rita
o De Zutter Ann
o Callant Isabel
o Volcke Marie-Rose
o Maenhaut Kristin


Oudergeleding
o Lammens Sylvie
o Goorman Els
o Strubbe Els
o Stijn Voet
o Gussé Ann

 

Lokale gemeenschap
o Van der Plaetsen Chris
o De Bruyne Sofie
o Quintyn Birger
o Tavernier Jef
o Verduere Marie-Madeleine

   

Onze leerlingen kunnen beroep doen op voor -en naschoolse opvang in BKO Villa Nella.

Zij bieden opvang aan: 

  • Voorschools: vanaf 07:00
  • Naschools: tot 18:30
  • Vakantie- en schoolvrije dagen: van 07:00 tot 18:30

 

Ligging en contactgegevens: 

 

Adres: Brouwerijstraat 26 - 9880 Aalter

Telefoon: 09 253 18 37

GSM: 0473 55 44 83

Mail: kinderopvang@aalter.be

https://www.aalter.be/bko