Schoolvisie

Schoolvisie

Samen gaan we OP WEG.

 

Op onze school dragen we zorg.

 

Met respect voor iedereen houden we rekening met elkaars rugzakje.

 

Op onze school verwelkomen we iedereen. Hier ben je welkom en we zorgen ervoor dat je de juiste ondersteuning krijgt om te groeien en te bloeien. Onze school is een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je elke dag nieuwe kansen krijgt, ongeacht hoe moeilijk de dag ervoor is geweest. We begroeten je elke ochtend met een glimlach en een hartelijke 'goedemorgen', omdat we geloven in de kracht van positiviteit en de mogelijkheden die elke dag met zich meebrengt.

We zorgen samen voor een veilige leef- en leeromgeving.

 

In Emmaüs staat veiligheid, zowel mentaal als fysiek, centraal in de ontwikkeling van onze kinderen. We geloven in het belang van een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen, zodat ze optimaal kunnen groeien. Voor degenen die behoefte hebben aan sociaal-emotionele begeleiding, staat de (vlinder-) leerkracht klaar om te ondersteunen. We koesteren diversiteit en dagen elk kind uit op zijn of haar eigen niveau door differentiatie, omdat we geloven dat individuele groei essentieel is voor een bloeiende toekomst. Daarom gaan we ervoor om van onze speelplaats een plaats van ontmoeting en veiligheid te maken.

 

Waarbij we verantwoordelijkheid delen en vertrouwen hebben in elkaars kunnen en zijn.

 

Het schoolteam is samen professioneel. Kinderen en personeel nemen hun eigen leerproces in handen. Iedereen krijgt vertrouwen en verantwoordelijkheid in eigen groei, handelen en ontwikkeling.

 

We dagen iedereen uit in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

 

Op onze school geven we volop kansen om ieders unieke talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Als warme school ondersteunt iedereen elkaar actief, op die manier gaan we samen op weg naar de toekomst.

 

Zo doen we ervaringen op om ons voor te bereiden op de uitdagingen van vandaag en morgen.

 

 

Kortfilmpje

Project Broeders van Liefde