CORONA UPDATE

CORONA UPDATE

Volg dit stappenplan of beslisboom om te bepalen of uw kind naar school mag of niet.

Via onderstaande linken vindt u handige beslisbomen of stappenplannen om na te gaan of uw kind al dan niet naar school kan indien het één of meerdere symptomen van COVID19 vertoont. 

Deze beslisbomen zijn het resultaat van een samenwerking tussen VWVJ, Sciensano en agentschap Zorg en Gezondheid.

 

Beslisboom kleuteronderwijs

 

Beslisboom lager onderwijs