Dank je wel !

Dank je wel !

Beste ouders en grootouders

Bedankt voor je tijd, je energie, je enthousiasme en inzet voor onze school.  TOF dat we ook op krijgen hulp konden rekenen!

Een klein bedankje voor je hulp het afgelopen schooljaar ging mee in de boekentas.