Opvang en studie

De kleuterschool:
Op de hoofdschool (Brouwerijstraat) voorzien we op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag voor de kleuters 1 uur binnenschoolse opvang in de "Duiventilklas" en dit in samenspraak met de gemeentelijke buitenschoolse opvang.

Op de wijkschool (Brugstraat) voorzien we zowel voorschoolse opvang (vanaf 7 uur) als naschoolse opvang (tot 18u.). Kleuters die op woensdagmiddag opvang nodig hebben worden onmiddellijk na school naar Villa Nella in de Brouwerijstraat gebracht.

De lagere school:
Op maandag voorziet de school opvang/studie van 15.00u. tot 16.00u.   De buitenschoolse kinderopvang sluit hier op aan.