Ons team

 

 

 

 

 

 

 

        
Directieteam   Zorgcoördinatoren   Zorgteam kleuterschool
Mevr. Els en mevr. Katrien   Juf Lies en juf Greta   Juf Lies - juf Hilde - juf Ann

 

                               

Zorgteam lagere school   De gymleerkrachten   ICT-coördinator en techniekleerkracht lagere school

Meesters Bram en Luc - juffen Roos,Lies,Greta en Delphine

  Meester Jan - juf Martine- juf Sylvie   Meester Alexander en meester Elias
        
    Ons team lerarenplatform : juf Kim - juf Delphine - juf Lisa